Knihovna Luhačovice
ikona_doba.png 
Otevírací doba
Pondělí  12.00 - 17.30
Úterý        9.00 - 17.30
Středa       zavřeno
Čtvrtek  zavřeno - státní svátek
Pátek      9.00 - 17.30
 
 
 
 
ikona_kontakt.png
Rychlý kontakt

tel: 577 132 235

mob: 721 957 539
info@knihovna-luhacovice.cz
Masarykova 350
763 26 Luhačovice (mapa)

ikona_fb.png

 

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY

Výroční zpráva 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2013

 

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LUHAČOVICE

 

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASARYKOVA 350

763 26 LUHAČOVICE

www.knihovna-luhacovice.cz

 

 

 

 

 

 

 1. OBSAH

 

Úvod

 1. Hlavní úkoly

 

II. Knihovní fondy

1. Doplňování fondů

2. Zpracování fondů a katalogů

3. Aktualizace fondů

 

III. Služby čtenářům

 

IV. Služby návštěvníkům

 

V. Pobočky

 

VI. Regionální funkce

 1. Registrované knihovny

 2. Revize, aktualizace a organizace fondů

 3. Další výkon RF

 4. Porady, vzdělávání

 

VII. Ostatní akce – přednášky, besedy

 

VIII. Organizační a správní opatření

 1. Organizační opatření

 2. Praxe a poradenství

 3. Školení, porady

 4. Projektová činnost

 

IX. Spolupracující organizace

 

XI. Statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Úvod

 

Naše knihovna

 

Městská knihovna v Luhačovicích je organizační složka Města Luhačovice. V současné době se snažíme a přejeme si, aby byla vyhledávanou, oblíbenou a užitečnou knihovnou pro rodiny, město i návštěvníky. Jednoduše napsáno „naše knihovna“ , kterou opečováváme, utváříme pro ni co nejlepší podmínky, aby z ní vyrůstala stabilní, úspěšná, oblíbená a nepostradatelná instituce.

 

V roce 2013 to neměla knihovna zrovna jednoduché. Neustálé snižování rozpočtu přetrvávalo a věděli jme, že s touto skutečností musíme pracovat. Chtěli jsme, aby naši uživatelé pociťovali dopady co nejméně. Vzhledem absence bezbariérového přístupu, stáří budovy i inventáře je to ale velmi těžko proveditelné. Snažili jsme se to návštěvníkům vynahradit výjimečným přístupem personálu a nadstandardními službami. Ale v tom zásadním – nedostatku financí, to možné nebylo.

 

Knihovna se potýkala se zatékáním do budovy, které náš zřizovatel Město Luhačovice v loňském roce vyřešil a zrealizoval novou střechu.

Návštěvníci i čtenáři tíživou situaci knihovny vnímali, nepřestali ji navštěvovat a stávající stav budovy a inventáře brali s porozuměním.

 

S optimismem jsme překonávali nečekané nástrahy, připravovali vzdělávací i zážitkové akce pro naše čtenáře, návštěvníky a příznivce.

 

 

 1. I. Plnění úkolů hlavní činnosti organizace

 

 • Organizační složka Městského úřadu je zřízena za účelem zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách č. 257/2011 Sb. a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a zajišťuje provoz knihovny. Jejím posláním je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.

 • Pokračovali jsme v naší činnosti v daných ekonomických podmínkách.

 • Rozšiřovali jsme informační hodnoty webu a Facebooku knihovny.

 • Zkvalitňovali jsme komunikaci s uživateli přes sociální sítě.

 • Rozšiřovali jsme služby (balení knih a sešitů, osobní poradenství ze strany našich odborných pracovníků, skenování, rozesílání upomínek mailem) a zkvalitňovali již stávající služby pro uživatele (tisk a kopie, připojení přes wi-fi, rezervace, zajišťování dokumentů z jiných knihoven atd.).

 • Vypracovali jsme projekt z programu MK ČR – VISK 3 na promítací plátno, dataprojektor a obnovu PC.

 • Pokračovali jsme v péči o osm obecních knihoven v rámci regionálních činností a tři pobočky.

 • Uskutečňovali jsme setkání se známými a zajímavými osobnostmi pro širokou veřejnost, besedy pro děti, žáky a studenty.

 

 1.  

 2. II. Knihovnické a informační služby

 

Knihovnu využívají lidé napříč všemi generacemi a oblíbenost knihovny neustále roste, i když počet obyvatel neustále klesá. O tom vypovídají čísla vytažená ze statistik. V roce 2012

nás navštívilo 20 028 návštěvníků a v roce 2013 byl nárůst na 26 725. Co se týká vzdáleného přístupu do knihovny prostřednictvím internetu jsme zaznamenaly opět nárůst - v roce 2012 se podívalo na naše webové stránky 18 736 uživatelů, v roce 2013 na naše webové stránky zavítalo už 19 302 uživatelů.

 

1. Knihovní fondy

- získáváme dary

- plánujeme a hodnotíme doplňování knihovních fondů

- získáváme informace o žádaných titulech uživateli vycházejících z pravidelných dotazníkových šetření na sociálních sítích a v tištěné podobě

- doplňování knihovního fondu se odvíjí od příspěvku zřizovatele

 

 

 1. Zpracování fondů a katalogů

 2. udržujeme elektronický katalog CARMEN

 3. ukládáme data do knihovnického systému Clávius

 4. přidáváme data do souborného katalogu ISHAR

 5. průběžně aktualizujeme slovník autorit

 6. doplňujeme katalogizační záznamy

 7. zpracováváme anotace

 8. katalogizujeme periodika

 9. archivujeme Luhačovické noviny a Lázeňské listy

 10. provádíme jmennou a věcnou (předmětovou a systematickou) katalogizaci fondů; zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy a národními autoritami

 

 1. Aktualizace fondů

 2. zajišťujeme a koordinujeme retrospektivní konverzi lístkových katalogů knihovny do elektronického katalogu

 3. provádíme revize fondu

 4. prověřujeme knihovní fond a vyřazujeme zastaralé, duplicitní a poškozené knihovní dokumenty podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a Směrnice č. 10 MK ČR

 

 1.  

 2. III. SLUŽBY ČTENÁŘŮM

 

Knihovna by měla poskytovat takové spektrum služeb, aby byla schopna provázet člověka

po celý jeho život. O to se neustále snažíme, a proto každodenně vyhodnocujeme změny

v potřebách našich uživatelů.

Jedním z důležitých cílů knihovny je komunikace s klienty, kteří sledují dění v knihovně

prostřednictvím webových stránek. Ty fungují na bázi denní aktualizace a jsou propojeny

s knihovním systémem Clavius (katalog a čtenářské konto) a sociálními sítěmi. Dále

knihovna publikuje na Facebooku, který nám umožňuje rychlou komunikaci s okamžitou

zpětnou vazbou.

Od dubna můžou naši čtenáři procházet knihovní fond prostřednictvím mobilní aplikace

Smartkatalog.

Zakoupili jsme modul, který nám umožňuje zasílat upomínky a informace o dění v knihovně

mailem. Tím se nám povedlo docílit snížení nákladů na poštovné.

Taktéž poskytujeme našim uživatelům ve větším rozsahu stále kvalitnější reprografické

služby.

Bohužel vzhledem k negativnímu postoji našeho zřizovatele, kterým je Město Luhačovice,

se nám stále nepodařilo zrealizovat bezbariérový přístup, což má za následek nepřístupnost

knihovny pro handicapované návštěvníky, starší osoby a maminky s kočárky.

Zájem o využívání veřejného internetu stále roste. Uživatelům nabízíme pět internetových

míst a připojení wi-fi.

 

 

 1. IV. SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM

 

 • internet

 • připojení přes wi-fi

 • informační služby

 • reprografické služby pouze v souladu s autorským zákonem

 • tiskové a skenovací služby

 • pro rodiče s dětmi možnost využití dětského koutku

 • prezenční výpůjčka denního tisku

 • besedy

 • poskytování pomoci při neznalosti práce s Internetem

 • osobní poradenství odborným a příjemným personálem

 

 1.  

 2. V. POBOČKY

 3. Polichno

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

113

117

1 899

1885

58

43

313

390

 

 1.  

Kladná Žilín

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

33

43

1622

1640

3

18

168

306

 

 1. Řetechov

  Počet registrovaných uživatelů

  Knihovní fond celkem

  Roční přírůstek

  Počet návštěvníků

  2012

  2013

  2012

  2013

  2012

  2013

  2012

  2013

  141

  138

  2397

  2477

  51

  80

  590

  549

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8. VI. REGIONÁLNÍ FUNKCE – služby obecním knihovnám

 

1. Registrované knihovny

 • Obecní knihovna Biskupice

 • Místní knihovna Dolní Lhota

 • Místní knihovna Horní Lhota

 • Obecní knihovna Kaňovice

 • Místní knihovna Ludkovice

 • Obecní knihovna Petrůvka

 • Obecní knihovna Podhradí

 • Místní knihovna Pozlovice

 

2. Revize, aktualizace a organizace fondů

 • 79 poskytnutých konzultací

 • 15 metodických návštěv

 • 2 revize knihovního fondu (5 411 svazků knih)

 • 2 586 knih aktualizováno

 • 570 knih zkatalogizováno

 • 795 knih odepsáno a vyřazeno

 

3. Další výkon regionálních činností

 • zpracování statistických výkazů a jejich uložení do celostátního formuláře NIPOS

 • distribuce nových statistických deníků

 • tematické značení vybraných skupin knihovního fondu: podle značení tematických skupin krásné i naučné literatury

 • pomoc při přípravě projektu z programu MK ČR – VISK 3

- 8 webových stránek pravidelně aktualizovaných

 

 

 

4. Porady vzdělávání

 • semináře pro knihovníky

 

 1.  

 

 1. VII. OSTATNÍ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – PŘEDNÁŠKY,BESEDY

 

Celoknihovní, celoměstské, celostátní a mezinárodní akce

Projekt Už jsem čtenář – Kniha pro prvňáčka

Březen – měsíc čtenářů

Noc s Andersenem

Magnesia Litera

Den pro dětskou knihu

Kamarádka knihovna

Mobility

Týden knihoven

 

V roce 2013 jsme uspořádali 96 besed pro žáky ZŠ, SOŠ, MŠ a také pro veřejnost a zúčastnilo se jich 4876 návštěvníků. Při organizaci besed příležitostně spolupracujeme s DDM Luhačovice, Denním stacionářem Charity Svaté rodiny v Luhačovicích, SOŠ Luhačovice, kulturním domem Elektra, okrašlovacím spolkem Calma, firmou BIFU.

S přednáškami navštěvujeme i pečovatelský dům Strahov a některé základní školy v okolí. Pokud uvádíme v určitém měsíci přednášky pro žáky a studenty, je nutné uvést, že se vždy vystřídá několik tříd. Většinou se nejedná e o akce určené jedné třídě.

Přednášky pro veřejnost se spisovateli, cestovateli či jinými osobnostmi se pořádají

v odpoledních hodinách.

 

Leden

V lednu jsme připravili přednášku pro žáky ZŠ na téma Čím se živili naši předkové, jejímž tématem byla dávno zapomenutá řemesla našich předků. Středoškoláci přišli na besedu

o Deníkové literatuře a Tabu v literatuře. Pro veřejnost byla věnovaná přednáška Ivy Matyášové Feng shui – jak správně ovlivnit tok energie doma i v zahradě. Návštěvníci se dozvěděli nejen zajímavé informace, ale mohli si i zakoupit pakua zrcátka, energetické spirály a jiné předměty týkající se feng-shui. Během tohoto měsíce mohli všichni návštěvníci knihovny a nebo i lidé z řad široké veřejnosti přinést do knihovny staré knihy a darovat je dalším zájemcům. Vznikl malý bazárek starých knih, který měl velký úspěch. Na našich webových stránkách probíhala soutěž o ceny – Poznej úryvek z knihy. Vylosovaný výherce získal roční registraci do knihovny zdarma.

 

Únor

Únorové přednášky byly určeny studentům SOŠ Luhačovice – Knihovna, její historie a současnost. Studenti se seznámili s historií, současností a také s funkcí a službami naší knihovny.

Pokračoval cyklus besed paní Matyášové Feng shui - harmonie v našich domovech.

Pokračování se týkalo i bazárku knih a soutěže na našich webových stránkách.

 

Březen

Březen se nesl v duchu Měsíce čtenářů. Pro veřejnost byly připraveny výhody v podobě registrace zdarma, amnestie upomínek a opět burza starých knih. Pokračovala i soutěž na našem webu – Poznej knihu.dalších škol zlínského kraje na okrskovém kole recitační soutěže. Vítězové postoupili do krajského kola, které se konalo v Napajedlích.

Pokračování se dočkal i cyklus Ivy Matyášové – Feng shui – probuzení síly nitra a odvahy, který si získal mezi veřejností velkou oblibu.

Zúčastnili jsme se i veřejné celonárodní akce Čtení z bible 2013.

Akce pro veřejnost jsme rozšířili o velmi zajímavou přednášku s Mgr. Davidem Valůškem, ředitelem Státního okresního archivu Zlín na Klečůvce. Pan Valůšek nás seznámil se základy genealogie a ukázal, jak hledat a získat genealogické informace pomocí internetu.

Jedno odpoledne bylo věnováno přednášce zkušené terapeutky a bylinkářky Mgr. Marii Heralecké s názvem Co pro nás znamená nemoc?

Nezapomněli jsme ani na žáky místní základní školy. Děti z druhých tříd přišly na besedu Poezie, středoškolákům byla věnovaná přednáška s názvem Komiks – historie a současnost.

Navštívily nás děti z MŠ Luhačovice na dopoledni plném her, soutěží a hlavně čtení z pohádkových knih.

Děti ze základní školy v Provodově přijely na besedu Báje a pověsti z kraje pod Komoncem, která je obohacena o hrané pohádkové scénky .

Proběhla i beseda pro klienty denního stacionáře Charity Luhačovice a domu s pečovatelskou službou Strahov s názvem Historie svateb nejen na luhačovickém Zálesí. Přednáška se konala v prostorách multifunkčního centra v Pozlovicích. Zajímavé vyprávění bylo doplněno ukázkami místních krojů, které předvedli členové folklorního souboru Leluja . Secesní svatební oblečení bylo zapůjčeno od okrašlovacího spolku Calma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

Začátkem dubna proběhla v knihovně Noc s Andersenem, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Luhačovice. Zúčastnilo se 29 dětí. Námětem letošní noci byly postavičky z komiksového časopisu Čtyřlístek. Zajímavým hostem byla paní Dana Kuncová s asistenčním psem Darou, který je vycvičený pro práci s handicapovanými, seniory a malými dětmi. Nesmělo chybět ani očekávané a oblíbené čtení pověstí z kraje pod Komoncem, se kterým přišel již tradiční účastník Noci s Andersenem, Mgr. Roman Lebloch, ředitel ZŠ Luhačovice. Noc byla završena nocováním na zámku – prostory DDM Luhačovice.

V prostorách knihovny se konalo okrskové kolo pěvecké soutěže, kterého se zúčastnili žáci prvního stupně základní školy.

Příjemné odpoledne s meditací připravila pro zájemce z řad veřejnosti paní Zdeňka Bažantová. Její beseda Poznej barvu své duše byla obohacena i o výstavu jejích obrazů.

Proběhly i besedy pro děti z mateřské školky v Luhačovicích a žáky ze základní školy v Biskupicích. Ti přijeli na přednášku o historii a současnosti naší knihovny.

Přednáška bylinkáře, léčitele, maséra, pana Stanislava Zábojníka, zaměřená na jarní očistu, využití léčivé moci bylin a povzbuzení těla i mysli, se konala v odpoledních hodinách a navštívili ji zájemci z širokých řad veřejnosti.

S historií svateb v našem kraji se mohli blíže seznámit žáci osmých tříd základní školy.

Celý měsíc probíhal bazárek starých knih a soutěž na webových stránkách.

 

Květen

V květnu jsme uspořádali velmi zajímavou přednášku s reportérem, spisovatelem, novinářem, cestovatelem a lovcem nacistů, panem Stanislavem Motlem. Přednáška s názvem Vlak do pekla, nás zavedla do doby druhé světové války, kdy se v roce 1943 chystal transport Židů do koncentračního tábora. V transportu byl i malý, tehdy osmiletý chlapec, který měl za úkol do vlaku pronést značné množství cenností. Byl při činu přistižen nacistou a začal boj o jeho život, který naštěstí vyhrál. Zajímavé vyprávění bylo obohaceno o promítání dokumentárního filmu. Akce se zúčastnilo téměř 90 lidí.

V květnových dnech jsme si připomněli ukončení druhé světové války a uspořádali jsme

s pomocí pana Jiřího Koláře, člena Klubu vojenské historie Příbram, výstavu, připomínající osvobození našeho města Rudou armádou a rumunskými vojáky. Pan Kolář vytvořil z exponátů své soukromé sbírky interaktivní výstavu, na které si návštěvníci mohli prohlédnout uniformy vojáků, dobové dokumenty či fotografie. Výstava trvala týden.

Nezapomněli jsme ani na besedy pro žáky a studenty. Přišli na přednášku o hororech a magických potravinách.

I v květnu se konala burza starých knih a soutěž o ceny na našem webu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

V podvečerních hodinách se rozlehla knihovnou slova starého magického kopaničářského zaříkávání a navodila tajemnou atmosféru na přednášce spisovatelky a kurátorky umění Kateřiny Tučkové. Autorka knihy Žítkovské bohyně a Vyhnání Grety Schnirch provedla alespoň symbolicky rekordních 110 návštěvníků akce po Moravských Kopanicích, místě, kde léta provozovaly své léčitelské a věštecké umění žítkovské bohyně, jimž především byla přednáška věnovaná.

 

 

 

 

 

 

Již potřetí jsme pořádali Pasování prvňáčků do řad čtenářů. Slavnostní ceremoniál proběhl v respiriu luhačovické školy za účasti veřejnosti a učitelů dětí. Program obohatilo vystoupení hodonínské skupiny historického šermu a tance Monarchia . Rytíř mečem popasoval do řádu čtenářů každého prvňáčka. Děti dostaly na památku roční poplatek do knihovny zdarma, balíček drobných dárkových předmětů a knihu.

Proběhla i beseda pro klienty domu s pečovatelskou službou Strahov. Jednalo se o pokračování vyprávění o neobvyklých povoláních našich předků.

Studenti oboru management přišli na přednášku o Tabu v literatuře. I nadále probíhala burza starých knih a soutěž o ceny na našich webových stránkách.

 

Červenec a srpen

Během letních prázdninových měsíců jsme vyšli vstříc návštěvníkům knihovny a zpříjemnili jim pobyt v našich prostorách kávou či čajem zdarma. I neregistrovaní návštěvníci si mohli posedět u nápoje a přečíst si tisk nebo využít wi-fi připojení nebo internetu zdarma. Pro krátkodobé čtenáře z řad lázeňských hostů je možnost se zaregistrovat za poplatek 50,- Kč, bez omezení množství výpůjček.

Provozní doba nebyla zkrácena ani nijak omezena.

 

Září

Září jsme zahájili již tradiční výstavou květin a zeleninových výpěstků Ozvěny pozdního léta, kterou pořádáme ve spolupráci se Svazem zahrádkářů z Luhačovic. Nejkrásnější exponáty byly oceněny cenami, které věnovali zahrádkáři. Rovněž jsme se zúčastnili celorepublikové akce Týden knihoven. Během této akce jsme nabídli čtenářům možnost roční registrace zdarma – pro děti do 15 let a pro seniory za 20 Kč,- amnestii na upomínky, den otevřených dveří, burzu starých knih. Nesměly chybět ani přednášky pro žáky ze ZŠ a MŠ. Ve spolupráci s DDM Luhačovice a Stanislavem Duháněm z firmy BIFU jsme se zapojili do celoevropské akce Týden mobility, která je zaměřena na alternativní formy dopravy a seznamuje veřejnost s prací policie, hasičů a záchranných sborů. V knihovně jsme dětem formou komických scének předvedli, jak se nemají chovat při jízdě v automobilu či v autobuse. Pan Duháň seznámil děti se složením a údržbou kola. Rovněž nás navštívili žáci šesté třídy ZŠ na přednášku s názvem Seznámení s knihovnou. Celý měsíc probíhal bazárek starých knih a soutěž na našich webových stránkách.

 

Říjen

Tento měsíc přijal naše pozvání herec, režisér, dramatik, spisovatel, scénárista a hudebník Arnošt Goldflam. Přednáška byla určena dětem z šestých a pátých tříd a proto proběhla v respiriu místní základní školy. Pan Goldflam představil svou knihu Sny na dobrou noc, ze které četl několik pohádek. Po autorském čtení odpovídal na hojné a zvědavé dotazy, týkající se jeho herecké a režisérské profese.

Žáci druhého stupně ZŠ přišli do knihovny na přednášku Seznámení s knihovnou, při které se naučili využívat nabídku naší webové stránky – vyhledávání v on-line katalogu, obsluha vlastního čtenářského konta, a možnost on-line rezervace knih . Vystřídali se zde žáci všech šestých tříd a několika osmých.

Navštívili jsme seniory z pečovatelského domu Strahov s přednáškou Jak se žilo ve 13. století. Sešli jsme se v Multifunkčním centru v Pozlovicích. Přednáška Ellen Tsiongasové určená pro veřejnost upozornila na syndrom nedostatku magnetickeho pole a na důležitost znovuobjevování prastarých znalostí. Magnetizmus je všude kolem nás, ale umíme ho pro sebe dobře a dostatečně využít? Celý měsíc probíhal bazárek starých knih a soutěž na našich webových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Listopad

Velkého zájmu široké veřejnosti se dočkalo setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou. Tento, v současnosti nejprodávanější autor, velmi poutavě hovořil o středověku a životě tehdejší společnosti. Přítomní návštěvníci akce byli velmi nadšeni a přivítali i následnou diskuzi se spisovatelem a autogramiádu. Knihy Vlastimila Vondrušky se řadí mezi nejpůjčovanější tituly v naší knihovně.

Za vůní stezek, dálek a cest nás zavedlo autorské čtení uherskobrodské spisovatelky Ivanky Radilové, které také bylo určeno veřejnosti. Spisovatelka nás zavedla nejen do ciziny, ale také do našeho regionu.

Ve spolupráci s VZP jsme uspořádali měření tlaku, procenta tuku v těle a BMI pomocí přenosného elektrodového měřiče. Dále pracovnice pobočky VZP Luhačovice nabídly možnost objasnění veškerých benefitů, včetně finančních bonusů, které VZP ČR svým klientům nabízí.

Celý měsíc probíhal bazárek starých knih a soutěž na našich webových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Prosinec

Pro žáky prvních tříd bylo určeno povídání o adventu a vánočních zvycích. Nezapomněli jsme ani na akce pro veřejnost.

Přijel spisovatel, publicista, novinář, cestovatel, reportér a lovec nacistů Stanislav Motl. Jeho přednáška Nacisté a okultismus nás zavedla do dob druhé světové války a připomněla nejen toto těžké období, ale zejména nacistické pohlaváry a jejich zájem o magii a okultismus. Přednášku doplňoval dokumentární film na toto téma a nezbytná diskuze s tímto zajímavým člověkem.

Poslední akce v tomto roce patřila žákům osmých tříd a byla určena aktuálnímu problému, který přinesla dnešní doba – Kyberšikana.

Celý měsíc probíhal bazárek starých knih a soutěž na našich webových stránkách.

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6. VIII. ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

 

1. Organizační opatření

 • změny v knihovním řádu

 • úpravy ceníku

 

2. Praxe a poradenství

 • praxe studentů SOŠ

 • pomoc při vyhledávání podkladů pro seminární, bakalářské a diplomové práce

 •  

 

3. Školení, porady

 • účast na poradách ředitelů zlínského kraje

 • pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je pravidelně pořádána 1x týdně pracovní porada všech zaměstnanců

 • účast na seminářích Klubu dětských knihoven (Knihovna Bedřicha Buchlovana - Uherské Hradiště, KKFB – Zlín, Mahenova knihovna - Brno)

 • workshop PR pro knihovny jako vzdělávací instituce

 • školení katalogizační pravidla

 

 

 

 

4. Projektová činnost

Získání dotace MK ČR – VISK 3

Název projektu : Zavedení regionálního knihovního systému REXS v regionu Luhačovice

a prezentace knižního fondu prostřednictvím OPAC 2.0.

 

 1. IX. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 

 • Dům dětí a mládeže

 • Základní škola

 • Mateřská školka

 • Vavrys CZ

 • Lázně Luhačovice, a.s.

 • Charita svaté rodiny

 • Střední odborná škola

 • Obvodní oddělení Policie ČR

 • Technické služby

 • Pizzerie Rimini

 • Kulturní dům Elektra

 • BI-FU Staňa Duháň

- TJ Sokol a TJ Slovan

 

 

 

 

 

 

 1. X. Statistika

 

Knihovní fond celkem

Počet exemplářů periodik

Roční přírůstek

Počet virtuálních návštěv webu

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

20 083

21 150

70

70

1 030

1 089

18 736

19 302

 

 

Počet registrovaných uživatelů

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Počet návštěvníků

Kulturní a vzdělávací akce

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

841

878

205

222

20 028

26 725

96

96

 

 

Výpůjčky celkem

Výpůjčky periodik

Meziknihovní výpůjční služba

Počet hodin pro veřejnost týdně

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

45156

47242

7572

8889

76

98

28

28

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

<<>>Říjen 2023
PoÚtStČtSoNe
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
E-mail:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):
capcha
Ověření Do pole "Ověření" vepište znaky z obrázku